Maatregelen fosfaatreductie

Akkoord van Europese Commissie voor maatregelen fosfaatreductie

Al geruime tijd is de fosfaatproblematiek onderwerp van gesprek binnen de melkveehouderij. Dit komt voort uit het feit dat Nederland aankoerste op het verlies van de derogatie in 2017.

Staatssecretaris Van Dam heeft vrijdag 3 februari 2017 de Tweede Kamer medegedeeld dat de Europese Commissie zou hebben ingestemd met het behoud van derogatie in 2017 onder de voorwaarde dat de fosfaatproductie in 2017 wordt teruggebracht onder het huidige geldige plafond. Indien de fosfaatproductie voldoet aan het Europese plafond, kan Nederland ook in de jaren 2018 tot 2021 in aanmerking komen voor derogatie.

De staatssecretaris heeft tevens bekendgemaakt hoe de regeling bedrijfsbeëindigers eruit zal gaan zien. Deze regeling geeft melkveehouders die in 2017 de melkveestapel willen beëindigen, de gelegenheid om in aanmerking te komen voor een premie per dier. Op deze wijze wordt getracht de fosfaatproductie te verminderen. De subsidieregeling houdt in dat per afgemaakte koe een premie zal worden voldaan van in eerste instantie € 1.200,–. In de periode 20 februari 2017 tot en met 3 maart 2017 zal deze regeling zijn opengesteld. In totaal is voor deze periode een bedrag van € 12.000.000,– beschikbaar.

Na de eerste openstelling zullen meerdere openstellingen volgen waarbij de uit te keren premie per koe steeds lager zal zijn.

De exacte regeling is op het moment van schrijven van deze blog nog niet bekend.

Het maatregelenpakket zou moeten voorzien in een reductie van 8,2 miljoen kilo fosfaat, bestaande uit drie onderdelen:

  • fosfaatgehalte in mengvoer wordt verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat het fosforgehalte in mest afneemt;
  • vanaf 1 maart 2017 dient de melkveestapel stapsgewijs verkleind te worden. Op bedrijfsniveau dient de veestapel te worden teruggebracht tot niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Deze korting van 4% geldt niet voor grondgebonden bedrijven. Voor bedrijven die niet aan de reductie voldoen, zal een heffing plaatsvinden. Uit de inkomsten van deze heffing wordt een bonus uitgekeerd aan de ondernemers die een melkveestapel reduceren tot onder het niveau van 2 juli 2015;
  • melkveehouders die in 2017 al hun melkvee wegdoen, komen in aanmerking voor een premie.

Mevrouw mr. N.N. (Nathalie) Boonstra.