Blog

21-09-2017

Bent u al klaar voor de nieuwe Privacy wetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese GDPR-wet, General Data Protection Regulation, van toepassing zijn. Deze Europese wetgeving is in Nederland ook wel bekend als AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). De privacy van de burger staat in deze nieuwe wet centraal. De wet zal organisaties ertoe dwingen hun computerbeveiliging op orde te brengen en op orde te houden. De AVG zal verder strekken dan de huidige Nederlandse wetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Meldplicht Datalekken, welke de bescherming van (digitale) persoonsgegevens waarborgt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing  zijn. Tot die tijd zullen de WBP en Meldplicht Datalekken nog van toepassing zijn. Doordat de AVG Europese wetgeving is, werkt deze grensoverschrijdend.

Welke gevolgen heeft de nieuwe AVG-wet voor de Nederlandse organisaties?
Ruim de helft van de Nederlandse organisaties voldoet niet aan de huidige wetgeving aangaande de bescherming van (digitale) persoonsgegevens. Hiervan is met name sprake in het MKB. Bij inwerkingtreding van de AVG zal de wijze waarop een organisatie persoonsgegevens kan verzamelen, mag gebruiken en kan omzetten, ingrijpend veranderen.

Maar wat gaat er nu zoal veranderen?
Dat is een goede vraag. Er vindt met name een verscherping van de regelgeving plaats. Van de organisatie en haar bestuurders zal gevergd worden dat zij:

1. Exacte kennis hebben over welke bestanden met persoonsgegevens zij in bezit hebben en beheren;
2. Weten welke rechten de personen hebben van wie zij persoonsgegevens in bezit hebben en beheren;
3. Bij ontwikkeling van een nieuw product moet direct nagedacht worden over de vraag hoe zij bij ingebruikname van dit product de veiligheid van de persoonsgegevens kunnen waarborgen (Security by Design);
4. Bij projecten met hoge risico’s op datalekken, zal vooraf een inschatting gemaakt moeten worden (Privacy Impact Analyses);
5. Tot slot mag de informatie die verzameld is enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij primair verzameld is. Geen informatie mag dus meer doorverkocht worden aan Databrokers.

Gevolgen overtreding
De gevolgen voortkomend uit overtreding zijn niet gering en kunnen heel divers zijn.  Een aantal mogelijke gevolgen is:
– voor u geldende meldplicht  van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
– boete/sanctie voor schending van privacy van persoonsgegevens;
– mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
– mogelijke schadevergoeding voor de burger;
– imagoschade voor de organisatie.

Zoals u ziet zijn bovenstaande sancties niet gering. Met name de boete kan behoorlijk oplopen, ook voor de kleinere organisaties. Boetes kunnen bij overtredingen waarbij de burger ‘directer’ geraakt wordt oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet (art. 83 lid 5 AVG). Het MKB zal in deze wetgeving niet ontzien worden en bij overtreding moet gehandhaafd worden, stelt de Europese Commissie.

Wat te doen?
U dient ervoor te zorgen dat u niet handelt in strijd met de AVG. Dit klinkt simpel, maar zal praktisch veel voeten in de aarde hebben. Naast het juridisch kader zult u op technisch vlak rekening moeten houden met een aantal zaken. Suggesties waaraan gedacht kan worden, zijn:

1. Bedrijfsapparatuur dient uitgerust te zijn met professionele antivirussoftware. Dit geldt niet alleen voor de pc en de laptop, maar bijvoorbeeld ook voor de smart Phone.
2. Versleutel de data middels encryptie. Op deze manier wordt het voor buitenstaanders moeilijker om- per abuis gelekte- data te lezen/bezien;
3. Gebruik je gezonde verstand bij het nemen van maatregelen!

Bovengenoemde suggesties komen (uiteraard) met een prijs. De soft- en hardware zal frequent  geüpdatet moeten worden. Naast technische ondersteuning van een computerdeskundige kan een daartoe gespecialiseerd jurist uitzoeken wat in het kader van uw bedrijfsvoering de eisen zijn waaraan u minimaal dient te voldoen. Zodoende kunnen op voorhand risico’s en aansprakelijkheid uitgesloten worden, welke zouden kunnen leiden tot de genoemde sancties.

Conclusie
Daar wij in een tijd leven waarin veel (digitale) data gevraagd en opgeslagen worden, is het niet zo gek dat de Europese Unie (aangescherpte) wetgeving opstelt voor databezitters en databeheerders. Gegeven is dat deze strenge wetgeving ook gaat gelden voor het MKB. Hoe deze wetgeving in de praktijk exact ‘uit gaat pakken’ is nu nog lastig te zeggen. Wel staat vast dat gehandhaafd zal worden in geval van overtreding. Om die reden  doet u er goed aan u voor te bereiden op de AVG. Bekijk uw eigen website eens goed en vraag u af op welke manier uw organisatie persoonsgegevens bezit of beheert en hoe u de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd heeft. Wanneer u niet tijdig handelt, wordt dit misschien voor u gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zou verstrekkende gevolgen voor uw bedrijfsvoering kunnen hebben gezien de torenhoge boetes die staan op overtreding van de AVG.

+
14-08-2017

De mensen achter Alderse Baas Advocaten

Heeft u juridische hulp nodig? De advocaten van Alderse Baas beheersen bijna alle mogelijke rechtsgebieden. We zijn er voor ondernemers, maar zeer zeker ook voor u als particulier. Een ieder kan op een dag een advocaat nodig hebben. En wat de situatie dan ook is, wij zijn er voor u.

+
29-08-2013

The vertical wheelchair platform lift comes with a platform on

A reckless play and that the truth. It not the first time he going at goalies. You end up losing your best player. The vertical wheelchair platform lift comes with a platform on which you can remain seated in the wheelchair as it is lifted. This type of lift, coming under the Enclosed category, is practical for outdoor use. The Stage model with platform can be used to climb into a vehicle, or on a stage for lifting up to shorter heights.

cheap canada goose outlet A graduate of Brigham Young University, Scott is the Register’s 2014 Beat Reporter of the Year. Associated Press News Council’s O. Henry Award for a lengthy narrative on the brutal home invasion slaying of a nurse and a Katie Award from the Dallas Press Club for a feature story on a UFO investigator. cheap canada goose outlet

Canada Goose Jackets We are doing a 200 meter indoor track over at the old fieldhouse. We need to provide a six court http://www.canadagoose7.com/, indoor facility for our tennis programs. We do play an indoor season, and that is a challenge across the country. The rate of accidents during the night is higher. The attorneys are aware of the state and federal requirements. Therefore feel free to contact them and get their guidance to avoid accidental damages.. Canada Goose Jackets

Canada Goose Coats On Sale Intuitive capabilities have been a subject of excellent discussion since ages. There is a unique division known as Parapsychology, which offers with this additional neurological capability existing in the humans. There has been several studies to confirm its existence, with some achievements and with some downfalls. Canada Goose Coats On Sale

Cheap Canada Goose Outside, a tall fence surrounds the perimeter of the bear’s pen. A second, 3 or 4 foot high fence kept me from getting too close. I am hoping I was able to get a couple of good pictures of her face. The makers of Pathfinder see something else entirely. The Vikings who wash ashore here are giant sized brutes and they come complete with veritable armies and practically a herd of horses. It’s like they rowed over from Jersey on cruise ships.. Cheap Canada Goose

Canada Goose Sale Finalmente cheap canada goose, no negligencie o importante papel que seu equipamento desempenha na gesto epicondilite lateral e evitando leso desportiva. Eu recomendo que minhas pacientes que jogam tnis modifiquem seu tipo de raquete, tipo string e tenso da corda para diminuir a quantidade de fora transferida da raquete para o brao. Raquetes com tecnologia de amortecimento de vibrao construdo em so uma pea boa base. Canada Goose Sale

Canada Goose Outlet Memory boosters are needed in the conditioned where person suffers from the memory loss. The memory loss may sudden forgetfulness, due to any severe cause or a short term loss. Memory loss or just forgetfulness must not be interrupted with each other Canada Goose Outlet.

+
29-08-2013

To date, the Art Center has raised over $700,000 half of which

Real EstateFind a New HomeHomes for SaleFind an AgentApartments for RentInsuranceMortgagesIn late 2010, Robert Price, president of Price Charities, approached the Copley Y with an amazing offer: to donate the former Pearson Ford Dealership site at El Cajon Blvd and Fairmount Avenue, a 3.7 acre parcel on which to build a new YMCA. The Price family has dedicated the better part of two decades in developing the City Heights community; Price Charities purchased the former Pearson Ford site in 2009. Mr.

Canada Goose Parkas Was fun, Hare says. Having a lot more fun this year. This team is scrappy, and we knew coming into the season that we a first place team. For most of that time his investment paid off handsomely as Home Capital, the alternative mortgage lender, generated stellar returns. The ride up the shares hit an all time high of $55.75 about three years back was more enjoyable than the slide. In May the shares hit $5.85 or a drop of almost 90 per cent from the peak, just before the Warren Buffett led Berkshire Hathaway Inc. Canada Goose Parkas

Canada Goose Sale The program takes place every three years and is meant to involve a broad range of patrons and artists http://www.canadagoose7.com/, with commissions ranging from in the hundreds to tens of thousands of dollars. To date, the Art Center has raised over $700,000 half of which goes directly into the hands of artists, with the other half going to support Art Center programs. All of this results in an exhibition of the original works of art, a catalog documenting the process, and a lively event to unveil the finished pieces, which will make their way to the patrons’ homes following the exhibition.. Canada Goose Sale

Canada Goose Jackets In this sense he was somewhat atypical.” In a Jewish center in Pereyaslav, I speak with Tsylya Meirovna Gechtman, a local historian. When she sees the old photo of Josef and Nathan canada goose, she exclaims, “They are not wearing hats, and this is inappropriate for them! Jews are supposed to wear hats. Maybe they weren’t Hassidic or Orthodox.”. Canada Goose Jackets

Canada Goose The role of the enzyme G6PD is to maintain the pathway to generate a chemical called glutathione, which in a particular form is an antioxidant. The antioxidant is necessary to protect the cell’s hemoglobin and its cell wall (red cell membrane). If the level of antioxidant is too low, then the cell’s hemoglobin will not bind oxygen (its main purpose); the cell wall will break allowing the cell contents, including the modified hemoglobin, to spill out.. Canada Goose

Canada Goose Vests On a Tuesday, and dinner is served. This is dinner in the old Southern style, early afternoon rather than evening. We’re seated in the grand dining room of the Graham Gaughan Betts House, which was constructed in 1858 by Joseph Graham at a time when Camden was booming as a cotton port on the Ouachita River Canada Goose Vests.

+
ADVOCATENKANTOOR ALDERSE BAAS

Wij zijn er om jou te helpen!