Alderse Baas Advocaten verwelkomt twee nieuwe collega’s:

Femke Postma heeft na het afronden van de bachelor Notarieel recht de master Nederlands recht met de specialisatie Bedrijfsrecht gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  In december 2015 studeerde zij af. Femke heeft in haar scriptie onderzoek gedaan naar welk deel van de vordering van de werknemer in faillissement  op grond van de loongarantieregeling door het UWV wordt overgenomen en welke plaats het resterende deel van die vordering in de rangorde van schuldeisers inneemt. Haar scriptie is in 2016 als boek uitgegeven. Verder heeft ze tijdens haar studie meerdere jaren in de b-leaque/topdivisie gevolleybald.

Eerder is Femke werkzaam geweest als juriste bij een accountantskantoor. Per juni 2017 is zij werkzaam bij Alderse Baas Advocaten. Ze houdt zich met name bezig met faillissement en vastgoed gerelateerde zaken.

Publicatie:

F.M. Postma, De vordering van de werknemer in faillissement. De loongarantieregeling en de positie van de werknemer in de rangorde van schuldeisers, Celsus Juridische Uitgeverij, Amersfoort.

Pieter Hiemstra heeft na het afronden van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen aansluitend de master Nederlands Recht met als specialisatie Privaatrecht gevolgd. In 2016 studeerde hij af. Pieter schreef een scriptie met als titel: ‘Micro-ondernemingen en exoneratiebedingen’. De door Pieter genoten opleidingen, op alle verschillende niveaus, geven hem enerzijds een academisch werk- en denkniveau en anderzijds is hij in staat een praktische blik te werpen op én een praktische invulling te geven aan vraagstukken die dat vereisen.

Per 1 juni jl. is Pieter bij Alderse Baas Advocaten in dienst getreden. Gedurende zijn studie heeft hij veel werkervaring opgedaan op verschillende vlakken. Hij zal zich bij Alderse Baas Advocaten voornamelijk gaan richten op Personen- en Familierecht en daarnaast op de Algemeen civiele praktijk. Pieter is naast zijn werk een fervent sporter met een gezonde dosis doorzettingsvermogen en discipline.