II. Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord): de toegang

Wij zijn gespecialiseerd in (erf)pacht, landinrichting en arbitrage. Agrarisch ondernemers, coöperaties, kwekers, tuinders en andere (aanverwante) agrarische instanties staan wij al jaren bij met onze vakkennis. We behartigen zaken in heel Friesland en daarbuiten.