Nieuws en Blogs

02-12-2019

Het nut en de noodzaak van een ingebrekestelling

Iedereen sluit wel eens een overeenkomst. Gedacht kan worden aan het kopen van een fiets, het boeken van een vakantiereis of het afsluiten van een overeenkomst met de nutsleverancier. Gelukkig worden de meeste van deze overeenkomsten uitgevoerd zonder (al te veel) problemen. In die gevallen waarin één der partijen de overeenkomst niet of gedeeltelijk nakomt, kan dit erg vervelend zijn.

Wat te doen als de wederpartij de overeenkomst niet nakomt ?

Wanneer de wederpartij de overeenkomst niet nakomt- als voorbeeld kan worden genomen de levering van een nieuwe fiets-, dan pleegt de wederpartij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie). In zo’n geval is het belangrijk de wederpartij in te lichten over de tekortkoming. Dit noemt men de klachtplicht. De klacht moet binnen bekwame tijd worden gedaan. Doe dit schriftelijk! De wederpartij kan haar prestatie immers alleen alsnog leveren, indien zij op de hoogte is van de tekortkoming.

Ingebrekestelling

Het op de hoogte brengen van de wederpartij geschiedt middels een ingebrekestelling. Toezending van deze ingebrekestelling geschiedt schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende post), waarbij aan de wederpartij tevens een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven. Het doel van een ingebrekestelling is primair om de wederpartij voor de laatste maal in de gelegenheid te stellen de overeenkomst na te komen. De termijn opgenomen in de ingebrekestelling dient een redelijke termijn te zijn. Afhankelijk van de aard, spoedeisendheid en complexiteit van de te leveren prestatie kan deze redelijke termijn variëren tussen een paar uren tot een paar weken of zelfs maanden. In de praktijk wordt vaak een termijn van veertien dagen gehanteerd.

Subsidiair is de ingebrekestelling bedoeld om een aanspraak op schadevergoeding te (kunnen) maken.

Verzuim

Als de wederpartij niet binnen de (in de ingebrekestelling opgenomen) gestelde termijn nakomt, treedt zij in verzuim. Enkele uitzonderingen daargelaten. Zonder verzuim kan van de wederpartij in beginsel geen schadevergoeding worden gevorderd. Verzuim is dus echt nodig om schadevergoeding te kunnen vorderen.

Praktijk

In mijn praktijk zie ik vaak dat cliënten geen, dan wel een gebrekkige ingebrekestelling aan de wederpartij toezenden. Het toezenden van een juridisch correcte ingebrekestelling is van cruciaal belang. Zonder een juridisch correcte ingebrekestelling loop je het risico dat je je recht op schadevergoeding verspeelt.

Conclusie

 Bij een tekortkoming in de nakoming dient de wederpartij in beginsel altijd een ingebrekestelling te ontvangen. Door toezending van deze ingebrekestelling wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen. Wanneer de wederpartij binnen de in de gebrekestelling opgenomen redelijke termijn alsnog niet nakomt, treedt de wederpartij in verzuim, zodat onder andere schadevergoeding kan worden gevorderd.

Over een juridisch correcte ingebrekestelling informeer ik u graag. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

P.J. (Pieter) Hiemstra

+
23-10-2019

Wet arbeidsmarkt in balans: Wat verandert er per 1 januari/april 2020?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Wat verandert onder meer per 1 januari 2020?

(meer…)

+
16-10-2019

Wetswijziging partneralimentatie – hoe nu verder?

De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over een wetswijziging betreffende partneralimentatie. Het resultaat hiervan is neergelegd in de Wet Herziening Partneralimentatie, welke naar verwachting op 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Wat gaat er veranderen?

(meer…)

+
23-07-2019

Verborgen gebreken: wat te doen?

De term ‘verborgen gebreken’ wordt vaak gebruikt bij de aankoop of verkoop van een woning. Na de aankoop blijkt het droomhuis toch enkele gebreken te hebben welke niet bij de bezichtigingen waren te zien. Dat is vervelend, al helemaal als blijkt dat het verhelpen van de gebreken hoge kosten met zich brengt. Wat nu te doen? Is de verkoper hiervoor na de verkoop nog aansprakelijk?

(meer…)

+
15-07-2019

Vakantie en ziekte: hoe zit het ook alweer?

Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen

Uw werknemer heeft recht op wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke dagen worden vastgesteld door de arbeidsomvang per week per vier te vermenigvuldigen. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het aantal wettelijke vakantiedagen dus 20 per jaar. Bovenwettelijke dagen zijn dagen die vastgesteld worden in de arbeidsovereenkomst of bij CAO.

Ziek tijdens vakantie

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer ziek wordt tijdens vakantie. Neemt de werknemer dan nog vakantiedagen op of stopt de opname van vakantiedagen?

(meer…)

+
27-06-2019

Weens Koopverdrag, wat is dat eigenlijk?

Deze blog gaat over het Weens Koopverdrag, ook wel genoemd ‘UN Convention for the International Sale of Goods’ (CSG). (meer…)

+
18-06-2019

Landbouw, stikstof en natuur I

Elke beroepsgroep heeft met heel wat overheidsregels te maken. Geen enkele beroepsbeoefenaar vindt dat leuk. Elke beroepsbeoefenaar wil met zijn vak bezig zijn en niet met regeltjes en administratie.

Hierover kunnen boeren meepraten. Wat er aan overheidsregels (vaak ook uit Brussel) over hen wordt uitgestort…

(meer…)

+
09-05-2019

Ondernemerspakket

Als ondernemer wil je ondernemen en wil je je niet bezighouden met juridische (rand)zaken. In mijn praktijk sta ik MKB-ondernemers bij die in een juridisch geschil zijn verwikkeld. Na aanlevering van het dossier blijkt regelmatig dat ondernemers zelf (complexe) juridische documenten hebben opgesteld. Het lijkt ook wel eenvoudig om met behulp van Google een arbeidsovereenkomst of algemene leveringsvoorwaarden op te stellen. Het opstellen van goede juridische documenten is echter vakwerk dat op maat gesneden moet zijn.

Met name startende ondernemers zijn bevreesd voor hoge advocaatkosten. Alderse Baas Advocaten biedt een ondernemerspakket aan waarbij tegen gereduceerd tarief documenten kunnen worden opgesteld of korte vragen kunnen worden beantwoord.

(meer…)

+
01-05-2019

Koop breekt geen huur; of toch wel?

Het in de volksmond welbekende adagium ‘koop breekt geen huur’ is wettelijk verankerd in artikel 7:226 BW. De indruk die het adagium wekt, is dat bij verkoop en levering van een onroerende zaak de rechtspositie van de huurder in geen enkel opzicht aangetast wordt. Feitelijk is deze veronderstelling (niet) volledig juist.

(meer…)

+
29-04-2019

Vergeet niet tijdig te klagen wanneer er gebreken blijken aan de gekochte zaak!

Indien je als consument een zaak koopt en na aflevering van de betreffende zaak vertoont de zaak gebreken, vergeet dan niet tijdig te klagen bij de verkoper. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je de overeenkomst bijvoorbeeld niet meer kunt ontbinden en vast zit aan de koop.

(meer…)

+
ADVOCATENKANTOOR ALDERSE BAAS

Wij zijn er om jou te helpen!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten