Verborgen gebreken en aansprakelijkheid bij aangekochte woning

Je hebt een nieuwe woning gekocht, maar na de overdracht blijkt al snel dat er gebreken zijn. Er is bijvoorbeeld een lekkage ontstaan. Wie is aansprakelijk? Verkoper of koper? Indien sprake is van een gebrek dat koper voor de levering niet had kunnen ontdekken is sprake van een verborgen gebrek. Verkoper kan hiervoor aansprakelijk zijn, zelfs […]

Deliveroo – fysiek vertrokken uit Nederland, maar juridisch meer aanwezig dan ooit

Op 24 maart 2023 oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers van Deliveroo geen zzp’ers waren. De bezorgers werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Geen verrassing, hetzelfde is door de rechter geoordeeld over de schoonmakers die via schoonmaakplatform Helpling werkten. Vergelijkbare rechtszaken worden bovendien gevoerd tegen taxibedrijf Uber en horecaplatform Temper. Het verschil tussen een […]

Uitsluiten partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden mogelijk?

Regelmatig willen aanstaande echtgenoten, voorafgaand aan het huwelijk, bij het maken van huwelijkse voorwaarden, het recht op partneralimentatie uitsluiten in geval van echtscheiding. Dit is het zogenoemde ‘nihilbeding’. De vraag is echter of dit nihilbeding ook rechtsgeldig is. Recentelijk heeft de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, antwoord gegeven op deze vraag. Artikel 1:158 […]

III. De Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord): het begin

Er zijn twee ‘personen’ die de Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord) -procedure kunnen beginnen: de schuldenaar zelf of de door de rechtbank (op verzoek van een belanghebbende, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser of een aandeelhouder) benoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Startverklaring De schuldenaar kan (maar hoeft niet) een ‘startverklaring’ afleggen en bij de rechtbank deponeren. Dat is een verklaring […]

II. Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord): de toegang

Wij zijn gespecialiseerd in (erf)pacht, landinrichting en arbitrage. Agrarisch ondernemers, coöperaties, kwekers, tuinders en andere (aanverwante) agrarische instanties staan wij al jaren bij met onze vakkennis. We behartigen zaken in heel Friesland en daarbuiten.

I. De Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord)

De Corona-crisis heeft een wreed effect op veel bedrijven. Verplichte bedrijfssluiting in een aantal sectoren betekent hoge nood voor de betrokken ondernemers. Steunmaatregelen kunnen niet oneindig zijn en zonder omzet houdt geen bedrijf het vol. Toevallig of niet, een lichtpunt is ontstoken juist nu de Corona-crisis op een dieptepunt is. Op 1 januari 2021 is […]

Nieuwe stikstofuitspraak legt intern salderen aan banden

Donderdag 11 maart 2021 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan die het uitbreiden door intern te salderen voor melkveehouders aan banden legt. Volgens de rechter staat niet onomstotelijk vast dat er een emissiereductie plaatsvindt als er wordt gekozen voor een ander stalsysteem. De rechter vernietigt daarom de door provincie Fryslân verleende natuurvergunning voor deze wijziging. Referentiesituatie […]

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in aantocht

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Hiermee verandert er het nodige aan de wettelijke regels ten aanzien van bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Benieuwd of dit gevolgen heeft voor uw onderneming? Lees dan verder. Aanleiding Naar aanleiding van een aantal schandalen binnen […]