Verborgen gebreken en aansprakelijkheid bij aangekochte woning

Je hebt een nieuwe woning gekocht, maar na de overdracht blijkt al snel dat er gebreken zijn. Er is bijvoorbeeld een lekkage ontstaan. Wie is aansprakelijk? Verkoper of koper?

Indien sprake is van een gebrek dat koper voor de levering niet had kunnen ontdekken is sprake van een verborgen gebrek. Verkoper kan hiervoor aansprakelijk zijn, zelfs indien hij zelf het gebrek niet kende.

Voor een verborgen gebrek kun je als verkoper aansprakelijk worden gesteld indien:

  • Het gebrek het normale gebruik van de woning in de weg staat;
  • Het gaat om een gebrek dat door de verkoper is verzwegen (hij heeft zijn mededelingsplicht geschonden).

Normaal gebruik

In veel koopovereenkomsten is opgenomen dat de koper alle zichtbare en onzichtbare gebreken aanvaardt. Hier wordt dan een uitzondering op gemaakt waarin verkoper verklaart dat de woning voor normaal gebruik geschikt is.

Verkoper kan aansprakelijk zijn als blijkt dat koper de woning niet normaal kan gebruiken en dit gebrek reeds bestond ten tijde van de overdracht. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage in de badkamer.

Daarbij wordt opgemerkt dat er verschillende clausules kunnen zijn opgenomen in de koopovereenkomst die ervoor kunnen zorgen dat verkoper niet tot minder snel aansprakelijk is voor een dergelijk gebrek. Een voorbeeld hiervan is een ouderdomsclausule. In deze clausule staat dat de koper weet dat de woning oud is en dat daardoor de kans op gebreken groter is. Koper accepteert dit risico.

Een verzwegen gebrek

In het algemeen dient de koper de staat van de woning te (laten) onderzoeken. Ook kan van koper in bepaalde gevallen worden verwacht dat hij onderzoek laat uitvoeren. Zeker indien er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een gebrek, bijvoorbeeld doordat een vochtplek zichtbaar is.

Een verkoper kan aansprakelijk zijn indien hij op de hoogte was van de aanwezigheid van een gebrek dat het normale gebruik van de woning in de weg staat en heeft nagelaten dit te melden aan koper. Op de verkoper rust een zogeheten mededelingsplicht. Het is aan koper om te bewijzen dat verkoper wist van het gebrek.

Heeft u een dergelijk kwestie en wenst u hierover advies, dan kunt u contact opgenomen met mr. F.M. Postma.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met ons op