I. De Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord)

De Corona-crisis heeft een wreed effect op veel bedrijven. Verplichte bedrijfssluiting in een aantal sectoren betekent hoge nood voor de betrokken ondernemers. Steunmaatregelen kunnen niet oneindig zijn en zonder omzet houdt geen bedrijf het vol.

Toevallig of niet, een lichtpunt is ontstoken juist nu de Corona-crisis op een dieptepunt is. Op 1 januari 2021 is in werking getreden de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’, de ‘Whoa’. De bedoeling van deze wet is een efficiënte en effectieve herstructurering van noodlijdende ondernemingen mogelijk te maken zonder dat een faillissement wordt uitgesproken.

 

De Whoa geeft een regeling waarmee de schuldenaar aan diens schuldeisers en aandeelhouders een akkoord kan voorstellen waardoor aanspraken veranderen (lees: lichter worden).

De betrokken schuldeisers en aandeelhouders kunnen over het aangeboden akkoord een stem uitbrengen. Dat stemmen vindt plaats in klassen. Reeds als één van de klassen instemt, dan kan de rechtbank het akkoord goedkeuren en verbindend verklaren (dat heet: homologatie). Dit betekent dat het akkoord verbindend is voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders – ook voor de ‘tegenstemmers’.

De schuldenaar/ondernemer blijft tijdens de procedure (die betrekkelijk snel kan verlopen) volledig bevoegd. Dat is een in een oog lopend verschil met het faillissement (de schuldenaar is helemaal niet meer bevoegd) en met de surseance van betaling (de schuldenaar is alleen tezamen met de bewindvoerder bevoegd). Anders gezegd: tijdens de Whoa-procedure blijft de onderneming gewoon door functioneren.

De Whoa wordt in kringen van juristen dan ook wel een ‘gamechanger’ genoemd.

Serie blogs Whoa

Ik zal in een serie blogs over een aantal onderwerpen die voor deze nieuwe wet kenmerkend schrijven. Per blog komt een deelonderwerp aan de orde.

De volgende onderwerpen zal ik behandelen:

Iedere onderneming kan te maken krijgen met onverwachte tegenslagen. De Corona-crisis betekent dat bedrijven (met name in het MKB) die in normale omstandigheden volkomen gezond zijn, nu ineens voor enorme moeilijkheden staan. Of de Whoa juist deze ondernemers kan helpen, zal ik in een aparte blog beschrijven.

Ik hoop met deze blogs te laten zien hoe ‘spannend’ en interessant dit stuk van het Nederlandse recht is. Tegelijk hoop ik te laten zien hoe een voor de ondernemer nare, belastende toestand zo goed mogelijk ten goede gekeerd kan worden.

Het recht is geschreven om iedereen een eerlijke aanspraak te geven, juist als er tekorten zijn. Het is onze opgaaf dat recht goed toe te passen. Ik hoop dat mijn blogs hierin een bijdrage betekenen.

Mr. J.H. (Jaap) van der Meulen

Meer weten over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact met ons op